Grow with Google

Video, které děkuje učitelům, že pomáhají formovat osobnosti dětí, a zároveň jim nabízí pomoc v podobě uceleného programu o bezpečnosti na internetu.

Připravované pro sociální média ve dvou jazykových verzích – v české a slovenské.